Sieraden/Bijoux/Jewelry/Sculptures
Schilderijen/Peintures/Paintings  

Impressum

"Residence Ambert", creatieve art vakanties: Schilder vakanties, Sieraden vakanties.
Galerie "Residence Ambert"
Resi van Eeten-van Hove
Saint Grat 12200 Vailhourles
Telefoon: 0033 6 06 44 60 79
email: resilverart@gmail.com
Numéro Siret: 900 817 719 000 17

Algemene Voorwaarden voor Creatieve Art Vakanties
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Creatieve Art Vakanties , zoals deze beschikbaar is gesteld door
"Residence Ambert".

1) Uw inschrijving is geldig nadat uw inschrijfformulier ondertekend is ontvangen .
De aan u toegestuurde rekening voor de aanbetaling (20%) dient binnen 1 week na ontvangst te worden voldaan. Het resterende bedrag dient minimaal 6 weken voor aanvang van de vakantieweek voldaan te zijn.
Schrijft u zich in binnen 6 weken voorafgaand aan de vakantieweek, dan dient het gehele bedrag binnen 1 week voldaan te zijn.
2) Bij annulering van uw kant tot 9 weken vóór aanvang krijgt u de aanbetaling van 20% terug.
Als u annuleert vanaf 6 weken of korter voor aanvang van de vakantieweek,  kunnen wij helaas geen restitutie geven.
In overleg kunt u uw inschrijving  overdragen aan iemand anders.
3) Indien deelname aan de vakantieweek niet kan doorgaan, door overmacht, of te weinig deelnemers (b.v. Corona maatregelen) heeft u recht op volledige restitutie van het door u betaalde bedrag.
4) "Residence Ambert" is niet aansprakelijk voor vermissing van, of schade aan, persoonlijke bezittingen.
5) "Residence Ambert" is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens verblijf en cursusactiviteiten.
6) Wij raden u als deelnemer aan, een  annuleringsverzekering en een reis- en ziektekostenverzekering met dekking in het buitenland af te sluiten.
  
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van "Residence Ambert" is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij "Residence Ambert".
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met "Residence Ambert" te mogen claimen of te veronderstellen.
"Residence Ambert" streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op Creatieve Art Vakanties onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. "Residence Ambert" aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Creatieve Art Vakanties op deze pagina.

 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info